تجهیزات مصرفی

  • تجهیزات مصرفی :
  •  کابل مقاوم در برابر حریق (Fire Resistant Cable) :

از آنجا که روکش کابل های مرسوم و دارای بیشترین کاربرد از جنس PVC می باشد و یکی از ایرادات اصلی این روکش دود سمی آن ناشی از آزاد شدن مواد هالوژنه در هنگام آتش سوزی می باشد، لذا کابل های با روکش عاری از مواد هالوژنه برای اماکن عمومی و سر پوشیده استفاده می شود . اما در مواردی نیاز است که در شرایط آتش سوزی علاوه بر متصاعد نشدن دود سمی، برخی از تجهیزات همچنان به کار خود ادامه دهند تا سلامت افراد حاضر در محیط به خطر نیفتد. بدین منظور باید از کابل های ضد حریق (Fire Resistance) استفاده نمود. کابل های ضد آتش می بایست قادر باشند در مقابل آتش، آتش همراه با آب و یا آتش همراه ضربه های مکانیکی مقاومت کنند.
کابل هایی که در اماکن عمومی و سیستم های اضطراری نظیر سیستم اعلام حریق و سیستم های روشنایی اضطراری و پلکان برقی راه های خروج و … مورد استفاده قرار می گیرند می بایست به عنوان ابتدایی ترین موارد، سلامت انسان ها را با انتشار گازهای اسیدی و سمی با خطر مواجه نسازد و به طور مداوم جریان برق را عبور دهند. این کابل ها می بایست خفه-کننده آتش و کم دود باشند.

به عبارت دیگر این کابل ها نباید با از بین رفتن منشا آتش به سوختن ادامه دهند و یا آتش را به نقاط دیگر انتقال داده، یا دودی ایجاد کنند که مانع از دیدن چراغ های اضطراری یا راه خروجی شود و تا زمان مناسب و خروج انسان ها از منطقه ی خطر، در برابر حرارت بالای آتش مقاومت کرده و انرژی الکتریکی را انتقال دهد.

null